Opět použito textové části rozsáhlé průvodní knížky CD kompletu

 

Texty

 

Soubor vybraných textů písniček z jednotlivých období, tj. i nedochované zvukové záznamy, demosnímky či fragmenty a písničky z dalšího alba, které mi připadají podstatné.  

                                                 
                                                     Nemesis 1979 - 1981

 

                   Noc                                                                        Mráz

Svítání zimních nocí

za oknem tma a uvnitř chlad

tíseň padá z prokřehlých srdcí

a ty už nechceš, nemůžeš spát

 

Paprsek ranní rám okna hladí

krůpěj rosy mění se v led

v zakletí noci mráz chladnou dlaní

z křišťálu stvořil čarovný svět

 

Mráz, krutý mráz . . . . . .

 
 


Den se ztrácí v tmách, já bdím                                   

zvony vzdálený zní po kraj                               

vítají noc jež se snesla                                       

jako hejno černejch vran                                   

do ulic zalehla a nechce se jí dál

                                                                            

Na zeď špinavou padl stín                                  

někdo tiše vzdych v mém pokoji                       

byl jsem sám a přesto                                            

jak by v rohu za mnou někdo stál                             

já jako malej kluk zpět ohlédnout se bál  

 

Hlavu na polštář si dám                                                 Starej kalendář

Na starej kalendář

čas navál prach a zapomnění

vybledla barev zář

staletá kráska smutně hledí

 

Tma kolem a ticho, to ticho zmírá v něm prastarej svět

tma kolem a ticho, to ticho

dávných a neznámých let

kdy těchhle obrázků pár

na zdi v síni

si kdekdo věšel a byl rád

 

Tak jak ten kalendář

i ty máš léta odsloužený

i tobě utekl čas

a jsi stár

 

Na starý nepotřebný věci sedá prach

a nikdo se k nim nechce znát

na starý nepotřebný věci není čas

na půdu odkládají se spát

 
klid bych dopřál rád svým myšlenkám     

vzdáleným, jako ty zvony                 

co jsem slyšel nocí znít                                                         

teď tolik nezvoní a mně je trochu líp                     

 

Náhle usínám, sen se začne zdát

 

       Stojím v poušti, žízní strádám                                  

       krev z žil ven cos mi táhne                                            

stroj času oblohou kráčí                                                     

hvězdné lampy do tmy září                                            

                                                                           

Svítání v dáli tuším                                                                    

chci zpátky nemám sil

černej pavouk síť si chystá                                           

růže v klopě uvadá                                                                       

                                                                           

Zlá noc konec má, den je nový král                           

 

                                                                  

                                                                          

Bloudící sám v sobě                                      

 

Na břehu stál, zklamanej byl               

chtěl kráčet dál, však neměl cíl                                                     Podzim

Léto míru svého žití má sečtenou

zbytečná je touha králů dávná

zůstat pánem dál, když síla uniká

vlády žezlo třímat, být stále mlád

 

Nebem mraky táhnou

stínů hru tančí, vítr jim hrá

hlavu léto sklání

tíha mu z ní padá,

král jde spát

na hladině listí září

i slunce v něm zaniká

sám starý vládce léta

dá si sen zdát

 

Ptáků noční bál

zní tou písní táhlou

zní nocí

loučení chorál

 

Ptáci vzlétli, píseň zmírá

v zátoce snů

podzimní chlad mlhou ráno vítá

úsvit kyne tmám

kde je síla ukrytá

víla vábí spící jít nocí sám

 

Tiše stromy stárnou

v zákoutí stínů mráz zkouší psát

obloha bez pláče

plískanici střídá málokrát

den teď lampy dříve zháší

a ráno si vyspává

dým z ohňů vzhůru stoupá

cíl nehledá

 

Brána dokořán

stůl nás všechny láká

vzít si smíš

vše co zrak ti dá

 

 
na konci cesty stál, ač ještě nevykročil      

do hrobu pad, dřív než se narodil        

 

Po schodech z iluzí chtěl stoupat do oblak         

z prvního na zem spad, se sny mu ujel vlak          

z malýho nádraží, zvanýho svět                             

kde tvrdě naráží, kdo chce jít vpřed     

                                                                  

Zrozený v době, která ho zahubila       

nachází v sobě sílu žít                           

                                                                

Prázdnota duše, zmatenost davu                           

uvadlá růže, v poušti květ

 

 

                   Půlnoční vlak                   

                                                   

Sám vracím se domů z dalekejch cest 

chvátám, rád mám, když nocí temnou

houká půlnoční vlak                              

roj jisker září do krásy hvězd               

                                                                

Velkou dálkou vlak jede nocí               

a mně se chce spát                                                 

vlak táhle si zas houká to svý smutný blues          

a s každou slokou blíží se cíl

                                                                

Znám tu píseň vlaků, co v dunění kol mi zní       

míjí za oknem spící, mrtvá krajina snů

k sobě mne vábí bludičky měst            

                                                                

Svítá, bílá mlha se válí                           

jak dým po kolejích                               

pak náhle rodí se touha                         

jít stále vpřed

než by ses nadál                                      

míjíme cíl                                               

 

Vzdálená láska                                                 

 

Co tě znám, už to nejsem já                   

už to nejsem já co dřív                           

jak by se náhle svět jinej zdál                                                    Toulky

Vzlét k nebi vzhůru pták

bosý kráčím údolím

mám svůj únik mámivý

chrám snů, zámek spících víl

 

Stín střídá záře dnů

na déšť jarní čeká tůň

zrání léta svůj čas má

           sníh a mráz bílý spánek dá

 

Uvadá ve dlaních

květina - tvůj hřích

trápí se žárem

žízní a strádá

vrať ji zpět

louce rozkvetlé

 

Plá nocí přísvit hvězd

v barvách duhy déšť se zhléd

pláč rán, růže západů

láká stále k návratům

 

Hory v dáli spí

mraky zítřkům jsou blíž

hřeben skály ční

stromy sklání se níž

 

Kámen, hlína, písek, prach

otvíráš v zámku síň

z výše vítá ptáků hlas

voní ti trávy klín

 

Halí mlhy plášť

vodní stůl

kouzlo úsvit má

safírů

 

Mít křídla ptáků

žít vůní kvítí

pít rosu z mraků

 

Bláznů je přání marný

bláznů je přání marný . . .

 
zlý je den, sám když musím být             

zlá je noc, v níž mohu jenom snít

                                                                  

V myšlenkách stále vzpomínám             

znovu potkávám tvůj stín                         

vzdálená, lásko toužím, sním                  

dál čekám, kdy zas tě uvidím

                                                                   

Do zahrad chodím v noci sám                 

loupit růže tmám                                      

ta jejich vůně sílu slov má                       

žár i chlad skrývá každý list                     

lásko má, zkus v květu růže číst              

 

 

Pohled z okna                                          

                                                                   

Znám, co za oknem mám                         

když každé ráno vstávám                          

vím, jak táhne stín

když umírá den v dálkách                          

                                                                   

Ten pohled pouhý je mi vítání                                  

s ránem i nocí,                                                           

je loučením i písní

náhrobkem hodin, co více již                                   

zpět nikdy nesmím                                                   

navrátit žití chtít víc                                                  

                                                                                   

Vstát a k spánku se brát

tam denně Slunce vídám                                          

pláč a úsměvy dne                                                    

v té knize věčné čítám                                               

                                                                                  

Ať venku prší nebo sníh padá

ať slunce pálí                                                            

vždy krásu pohled skrývá                                          

to kouzlo nocí  a svítání                                            

láká mne mocí

co nikdy neumírá                                                      

                                                

   Jarní probuzení                                           

 

Pláň co dřív zavál celou bíle sníh           

teď slunci tvář svou ponouká                   

naber sílu, dlouho spíš                             

dej život země prokřehlá                                                    Údolí snů

Tvůj svět tak prázdnej

léta se ti zdá

budíš se ránem

sám a stále sám

 

Máš přání jít někam dál . . .

 

Do dlaní prázdných

sbíráš střepy dní

sčítáš své ztráty

promarněných sil

 

Bloudíš a dál tápeš v tmách . . .

 

Žít, žít v údolí snů

zapomenout na dny zlý

pít tříšť vodopádů

vzpomínek a nadějí

 

Kdo sní o štěstí

ten marné plány spřádá

svět má rozcestí

ty nezůstaneš stát

jdi tou cestou svou

ač nekrytý máš záda

vždy znáš cestu zpět

tam do údolí snů

 

Sni dál o štěstí

jen marné plány spřádej

zkus jít za větrem

chyť slunce ranní zář

sto cest projdi sám

a na zlo pozor dávej

vždy máš před sebou

tam v údolí snů cíl

 

 

 

 
                                                                                                 

Po zimě si tráva s vánkem rozpráví                 

spáč zimní se teplem probouzí                

po zimě je návrat námluv ve větvích                          

po zimě vše náhle zas začne žít                

                                                                      

Sníh už jen v horách ještě právo má         

být sluncem chvíli požehnán

i on smí jen týdnů pár                                                 

odložit zánik, jenž je dán

                                                                                     

Barvy jara kvítí zkrášlily stráň                                    

toulaví ptáci k hnízdům se vrací                 

tiše zemřel v pláči poslední sníh               

vykoupen je život příštích krás

                                                                                     

 Píseň z korun stromů                                        

                                                                             

Staletá píseň ptačích rán                                      

budí toho, co sní                                                  

v zajetí tichých katedrál                                       

stromů prastarých                                                

                                                                              

V korunách zní ta píseň dál

spáč sní sen ponurý                                             

vychladlá tráva vzpomíná                                    

čas zlý okrádá                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Dětský domov 1981 – 1983

 

     Touha                                     Na tváři úsměv,                       Dík za sladké noci 

Spíš nevinná

v měsíčních peřinách

odlétáš s křídly snů

do krajů zázraků

 

Odchází

tvé trápení

splývá v sladké

mámení

co je pravda

o čem jenom sníš

 

Dřív než jdu spát

krásný sen

chci si zdát

spánek tvůj

navštívím

něžný stín

políbím

 

Křídla snů

nás vznášela

ráno

když jsi vstávala

na polštáři

zbylo pírek pár

políbím

 

 
                                                             v srdci jed 

S tváří vlídnou

tisíce lidí potkáváš

úsměv, přízeň

důvěře kladou na oltář

 

Znáš je už spoustu let

víš že je všechno klam

z tváří nic nevyčteš

mají v srdci jedu džbán

 

Vlídný žvásty

denně od nich posloucháš

slídí v stínu

jak rozbít to co uděláš

 

Líp nežli temná noc

líp nežli černý plášť

kdo ránu dát ti chce

za úsměv skryje zášť

 

Úsměv je trojský kůň

dny žití karneval

zrádná je víry tůň

bez masky nechoď dál

 
Toužící, vzdálený                                                                               

láskou zmírá                                                              

chtěl by jít žít                                                     

                                                                                         

Bláhový snílek sní                       

bolestný pláč                                                                  

v probuzení                                 

                                                   

Touhu má                                    

poznat trochu štěstí   

touhu má                                                                                              

slzy nechat dešti        

touhu má                      

květinu mít v dlani     

touhu má                                      

nebát se svítání                                                                                   

                                                       

Chtěl by rád srdce dát                             

princeznám                

za dukát písně hrát  

při cestách                                                                       

                                    

Zůstává mámící         

touhy té stín               

hořký jak blín                                                                   

                                                                                          

 

 

                                                        Princezna krátkovláska 

 

                           I                                                                          III

Jdi spát má lásko a nech si zdát                           Zmizely hráze co dělí teď nás

že přijde za tebou z pohádky král                       zpátky jsou chvíle, kdy šťastni jsme zas

pusť z hlavy dnešní i zítřejší den                        v zámecké zahradě pod podloubím

ať se ti zdá jen ten překrásný sen                        tvé vlasy hebounké políbit smím

                      

                       II                                                                             IV

Hodiny ztichly, nevnímáš čas                             Vstávej má lásko, zas vrať se zpět

jsi teď mou princeznou, sen sblížil nás              točí se dál náš  studený svět

v zlaceném zrcadle shlížíš svou tvář                   má krátkovlásko, touho mých dní

kraj celý zalévá tvých vlasů zář                           za nocí trýznivých o tobě sním

 

             

 

                                                     Skály a úskalí 

   

Skály jsou kámen, srdce jim schází

jsou tvrdé jako slova bídných lží

marně je lámem, staletí stály

jen člověk ze dne na den ztrácí štít

             

Úskalí brání korábu lásky

na březích klidu najít zázemí

jsou skrytá přání, nepřátel plány

v té bouři citů zloba vítězí

 

Skála má tvrdé já, to jí závidím

smích nezná

nemusí skrývat pláč a cit

 

Mít v srdci kámen spíš

žít jako dým

snít jen sny růžový smíš

 

Krvavé rány, když stoupáš vzhůru

a ještě horší když se řítíš z ní

výčitky nemá, skála je němá

jak ti co nad propastí číhají

 

Ozvěna pádu za chvíli zmírá

víš kolik ještě mohl jsi žíti dní?

V zajetí víru loď ztrácí sílu

pevninu snů již nikdy více zří

 

Spící pláž

ukrývá trosky bloudících

lásky prám

překonal zrádná úskalí

 

Žít mohl  vprostřed vod

snít na dně lží

mít nesměl však by svůj cíl

 

 

 

 

 

 

    Nemohu být s tebou                   První den a noc Máje                  Spálil jsem tvé dopisy

Den první v Máji

ten bájný den

žít pro tvou lásku

je můj marný sen

 

Mám tajné přání

být s tebou sám

víš co mi brání

proč smutku podléhám

 

Rád bych tě líbal

rád řekl ti víc

za vůně kvítí

a svitu voskovic

 

Jen tak mezi dveřmi

jen tak, jak by nic

chvilku jsme byli sami

já tolik toho ti chtěl říct

 

Spánek mne zmáhá

útočí chlad

zebou mne ústa

té co nemám rád

 

Pod hlavou polštář

vzpomínek mám

mráz z těla stoupá

té s kterou jdu spát

 

Den první v Máji . . . .

 

Řádky tvé skrývají

chvíle dávných dní

váhání, návraty

závrať loučení

 

Čítám v nich

cítím zas

zázrak sblížení

pravdy chlad

tenhle klam

v bolest promění

 

Žár a dým útočí

slůvka nejsou hrad

vítr vál

do všech stran

roznesl tvých slov

prach  *)

 
   

    Závidím stínu bříz                                          

smí tě skrýt v objetí                                                         

pláně vod vznášejí                                                             

tvé tělo v náručí                                                                

 

Marně toužím s tebou být                                                 

beznadějný cíl                                                                    

je mým hrobem                                                                 

v bludném kruhu mámení                           

sním                                                                                                  

                                                                                            

Zbývá jen blázna sen                   

stínem být na řasách                                                        

stát se tím příbojem                                                        

nést tě vstříc vidinám                                                      

                                                                                           

Pár chvilek štěstí snad                                                     

zdá se ti být blíž                                                                 

než dráhy hvězd                              

v nekonečné prázdnotě

dní                                                   

                                                        

Závidím vánku klid                        

smí ti hrát v kadeřích                       

půlnočním růžím třpyt

líbáš z nich rosy hřích                          

            

Být vánkem vlasů tvých                 

mít dotyk tvých rtů                         

jak růže list

plout v rose                                               

k ránu, když jdeš

z trávy pít  

 

 

 

*) byl to poslední oheň, který vzplál jako odpoutání od minulosti likvidací dlouholeté korespondence s mojí dřívější přítelkyní, osud budoucí nesl jméno Jana.   

 

     

          Noční můra                                                    Blues temné noci

Jdou, mraky jdou

tou černou tmou

v stínu temný noci

tobě nad hlavou

 

Svit Měsíce

třpyt hvězdy tvé

černej hrobník schoval

do své čepice

 

Jdou, mraky jdou

tou hustou tmou

stíny černý táhnou

i tvou myšlenkou

 
 


Znáš, znáš noci plné těžkých snů                   

víš, víš jak je marné zavřít dům                      

noční můra sedá na svůj trůn                          

můžeš zamknout na sto západů                       

 

Sám, sám musíš měřit síly s ní                       

stín zlý útočí na tvé sny                                   

noční můra zas ti nedá spát                             

křídla černá stíní myšlenkám                         

 

Dřív, dřív než slunce vyjde                             

dřív, dřív neodejde chvíle                               

zlé, zlé můry noční vlády                                

přijď, přijď záři světla spásy                          

 

Kohoutí svítání

mlhavých par

přízraky odhání v dál

Z nočního blouznění

zbyl jenom cár

úsvit tě uchránil tmám

 

Znáš, znáš rána bláznivý

víš, víš že to není vítězství

noční můra zas se vrátí zpět

sbírá síly pro svůj tichý let 

 

 

 

Jak je zřejmě patrné, tato „tvorba pro děti“ je na hony vzdálena zažitým představám o tom, co je dětská duše schopna strávit. Písničky byly ale určeny dětem z dětského domova, takže jejich občas mírně depresivní charakter byl celkem namístě. V kapele působili částečně další vychovatelé / J. Syrovátka / a „chovanci“ / L. Fidler /, věrný souputník Šváb, později  „Vočko“ Vokoun a J.Vachuda.

 

Texty byly předkládány k případné cenzuře řediteli, kupodivu neodhalil smysl většiny z nich, jediný problém nastal paradoxně u vánoční „Na rozlou-čenou“, která byla nakonec stejně na poslední besídce pár dní před mým odchodem na nátlak dětí povolena a premiéro-derniérově  završila naše poslední společné vystoupení. Byl jsem tou dobou postaven před „Hejnovu volbu“ -buď setrvat v domově s tím, že Jana bude přeložena mimo Prahu nebo „dobrovolně“ odejít.

 

Ještě před odchodem jsem si domluvil umožnění pozdějšího natočení právě vánočních písniček s dětmi. Nepřizval jsem si pochopitelně nikoho jiného než Michala Pavlíka s manželkou Evou, vypomáhající s pěveckými party, nezbytným violoncellem, Rolandem JX - 3P a obvyklou muzikálností a chutí do tohoto projektu. Měli jsme za sebou již několik jím iniciovaných tradičních vánočních koncertů, jak zprvu pro děti, tak později ve spolupráci s CK Vocalem i pro veřejnost.

 

             Vánoční sen                                                                 Vánoce

Sněží, sněží

tiše se snáší bělounký prach

v každém domě

svíce teď hoří

každý čeká na zvonku hlas

 

Otevře brány

komnaty přání

s vánoční koledou odlétá žal

oči ti září,

s úsměvem v tváři

hraješ si s dárkem, co On ti dal

 

Sněží, sněží

iluzi Vánoc vrátil bys rád

v prázdném bytě

mrtvý strom stojí

zas toužíš chvíli s dárkem si hrát

 

Bez klíče brány,

zbyla jen přání

zvonky ti nezvoní, černý je sníh

vyhasly svíce

smích dávno ztich

jen smutek zůstává po Vánocích

 

 
 


Vánoční sen se zdá                       

za oknem sníh a mráz                   

tu dětskou touhu co je v nás        

 

Zvonky zvoní, stromky voní        

bílé nebe, sníh padá                      

za komínem pták se krčí              

mráz mu leze pod křídla               

Zkoušíš chytit vločku sněhu

v dlani se ti roztekla                      

kdo k nám přijde na návštěvu       

rybu máma upekla                         

                                                        

Někdo seká díru v ledu

jiný háže bačkoru                                                                 

další krájí jabko v půli                                                   

mete drobky ze stolu

Půlnoc bije, píseň zazní                 

nad střechami z kostela     

svátky klidu každý slaví                  

zloba světa zmizela                                                 

                        

Vánoční den nastává                       

blátem se těžce prodíráš                

smutně se kapr zadívá                     

                   hodiny prázdné počítáš                  

 

Vánoční sen se zdá                           

za oknem sníh a mráz                       

probudí náhle hvězdy pád                 

tu dětskou touhu co je v nás           

 

                                                                               Zaříkanka

                                                                                        

                                           Nastává čas míru                            Spolu chceme zpívat

                                           klidu, pohody                                  spolu chcem se smát

                                           do pekla ať táhnou                          zloduchy a kazisvěty

                                           všechny hloupý neshody                 nechce nikdo znát

                                                 

                                                           Kdo by si zlo přál, čert aby ho vzal                         

                                                          strčíme ho na lopatu, pozná pece žár

 

    Zaříkanka je z období mého znovunávratu do DD, byla „věnována“ novému kolegovi, stejné orientace jako ředitel. Teprve pochopitelný hněv paní ředitelové / nezbylo nám než ji taktně nasměrovat /, jejíž růžolící muž trávil posléze více času s novým partnerem než s ní, nás zbavil tohoto celkově mimořádně  primitivního týpka.

 

                                            Havran

 

Stromek plný svící

vidí ve světnici

stůl je plný jídla, pití

z pece sálá žár

 

Marně tluče na sklo zmrzlé

síly ubývá

peří černé led pokrývá

dlouze usíná

 

Ráno dítě vstává

na práh drobky dává

povídá že venku zmrznul

velkej černej pták

 

Přilét z krajin dálných, cizích

neznal nic než chlad

měl důstojný černý oblek

a pár dní už hlad

 

Hledal kamarády

posel zimní vlády

teď spí tiše v bílé pláni

v propadlišti krás

 
Zase se rok s rokem sešel                                                   

je tu zpátky čas                                           

kdy nás zima obklopuje                                                             

spoustou třpytných krás                                                            

 

Havran přilét z dáli                                            

nese zprávu králi                                         

co teď žezlo bílé třímá                                                                    

volá na něj „krá“                                          

 

Letí z krajin dálných cizích                        

nezná nic než chlad                                                                    

má důstojný černý oblek                                                                   

a pár dní už hlad                                          

 

Hledá kamarády                                          

posel zimní vlády                                       

sedí tiše až v koruně                                                                  

před lidmi má strach                                                                 

 

V noci domek na samotě                             

září do všech stran                                                                     

neodolal havran černý                                                               

slét na okna rám

                                                                             

 

                              Bílá zima 

        Zvonky vánoc

 

Zazvoňte zvonky zimní krásy

zazvoňte zvonky vánoční

koledu dávnou vítr hrá si

do noci tiché píseň zní

 

V ledové říši vládce bílý

zapřahat dává do saní

mrazivým spánkem dává síly

krajinou přání uhání

 

Probuďte spící píseň Vánoc

v křišťálu tóny sváteční

ať vaši krásu v této chvíli

rampouchu srdce rozezní

 

    

Okna zdobí bílý květ

běží koník v tmách

táhne saně čarovné

veze radost nám

 

Padá snížek, padá sníh

budeme si hrát

o Vánocích nádherných

necháme si zdát

 

 
 

       Padá snížek, padá sníh                                   

budeme si hrát                                     

sněhuláka postavím                                  

- a já bílý hrad                                      

 

Nevadí nám že je mráz              

zima není zlá                                        

na saních se vozím rád               

-půjdem lyžovat                                              

 

 

 

 

 

   

 

Písnička zimního děvčátka

 

Já jsem ještě holka malá                                                    

ráda chodím v zimě ven                                      

kytku bych si uvázala                

co mráz kreslí do oken            

 

Lížu rampouch místo medu

hážu koulí sněhovou

už se těším na koledu

na pohádku ledovou

 

 

                    Tajné přání                                                                                              Koledníci

Půjdem, půjdem

dát lidem štěstí

půjdem, půjdem

písně hrát

V dáli září

třpyt hvězdy jasné

hřích by spáchal

kdo jde spát

 

Koledu vám zazpíváme

o té noci vánoční

příběh známý vykládáme

jak se v chlévě narodil

 

Máme, máme

jen kapsy prázdné

mráz nás pálí

zmáhá chlad

Lásku, krásu

Vyznáváme

nezná nikdo

srdcí chlad

 

V šatech díry

v zádech vítr

k půlnoční chvilce

zvon nás zval

 

Kráčíme k dětem

tím zimním světem

za písničku

přijmem dar

 

Spíte, spíte

nic nevnímáte

zázrak příběh vykonal

Díky písni

noc klidnou máte

půjdem, půjdem o dům dál

 
 


Zpívat a hrát

pod okny sousedům

pár tónů dát

pro radost přátelům

 

Zapomenout na zlo kolem

na zlo zlo uvnitř nás

hlídat hvězdu nad Betlémem

věřit koledám

 

Cítit jen mráz

co táhne od polí

spálit na prach

slova co zabolí

 

Místo městem betonovým

kráčet vesnicí

nežli s davem rozběsněným

prát se s vánicí

 

Má každý z nás

svá přání z dětských let

skrývá se v nich

ten nejkrásnější svět

 

Vánoce jak na obrázku

z knížek známých všem

prožít aspoň jedenkráte

Ladův Štědrý den

 

 
                      

Přání je víc                                                                   

než vloček v povětří                

máš tajemství                                                              

a jde je z očí číst                     

                                                                                     

Splnit přání nejtajnější            

zkusím tentokrát na                                                    

uhádnout co nevyslovíš           

jednou jedinkrát                  

                                                                                      

Má každý z nás                                                         

svá přání z dětských let                                    

skrývá se v nich                                                        

ten nejkrásnější svět            

 

Vánoce jak na obrázku            

z knížek známých všem                                                

prožít aspoň jedenkráte          

Ladův Štědrý den                                                          

                                                                                         

Sníh tiše pad                                                                 

mráz, zima, chlad                                                          

chumelí se, vítr fouká                                                  

černá tma se snáší       

chumelí se, vítr fouká                                                                     

noc zahání den                                            

chumelí se, vítr fouká                                

Měsíc hvězdy zháší                                    

chumelí se, vítr fouká                                        

nás to táhne ven                                                                                

                                                                                           

     

 

           

           

           

           

           

           

 

                       

                    Sněhulák                                                    Hvězdy a ty 

 

Zhasněte lampy a běžte už spát

den již se nevrátí zpět

půlnoc když odbila na hodinách

ponocný hlídá náš sen

 

Na nebi hvězdy jak střepy věků

skrývají tajemství dní

láká tě vábení dálných světů

křídla vždy zatoužíš mít

 

Jsou ti tak vzdálené jak vysněné

srdce té kterou máš rád

ač jen pár kroků tě od ní dělí

ty hvězdy jsou ti blíž snad

 
Zní koledy a svíce září                                                       

sníh zavál cesty do všech stran        

dým nad střechou se líně válí                               

dávno už vítr vzal hnízda vran                   

 

Sám na dvorečku v bílém hávu                                          

rád s meluzínou zpívá si                            

pán co nepoznal zjara trávu                       

chtěl by mít jen chladné počasí               

 

    Má přání tajné, získat sílu                       

jít přes ulici, tam kde spí                                            

v stínu plotu družka bílá                                             

dřív než je žár slunce rozpustí                                   

 

 

 

                                                                   Na rozloučenou  

 

Už jsme párkrát hráli                                              

písně vánoční                                                        

ta co teď zpíváme                                                       

je však poslední                                                     

 

Loučení se blíží                                            

zbývá jen pár chvil                                               

jen čaroděj bájný                                                   

čas by zastavil                                                                    

 

Bim-bam, bim-bam                                          

to odbil konec zvon                                           

bim-bam, bim-bam                                          

jak smutný má dnes tón                                         

Ztichnou naše písně

dozní zvonků hlas

ve hvězdách je psáno

kdy se sejdem zas

 

Jak se těžko říká

pár slov nakonec

když radost umírá

a zbývá jen stesk

 

Tik-tak, tik-tak

čas běží stále dál

tik-tak, tik-tak

jak rád bych se dnes smál 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Touto písní skončila jedna etapa mého života i ta část tvorby, kterou jsem nastudovával s dětmi. Z  textů dalších písniček pro tou dobou vznikající Evino prádlo uvádím kratší výběr.

 

                                    

 

                                   Evino prádlo  1983 - 1988

 

    Kocovina lásky                                        Noční příměří 

 

Mám pocit že se mnou máváš

vím, proč já tě blázen chtěl?

Znám už arzenál tvejch nálad

pojď, teď začne válka těl

 

Jsou za náma noci plný vášně

dej mi, dej mi ochutnat!

Tvý rozmary neberu moc vážně

pojď na souboj co mám tolik rád

 

Tmou tě odzbrojím má lásko

dám si dneska záležet

stou bitvu svádím s tvou krásou

pojď, kdo bude vítěz teď?!

 

 

 
Spadla černá roleta                                        

zmizelas jak sníh                                  

jsi na věky prokleta                              

prázdnoto lásky mý                              

 

Zapomenout na tebe                             

holka já bych chtěl                                

starej gauč mi připomněl                     

unavenost našich těl                             

 

Vygumovat z hlavy chci                        

všechny dávný dny                                 

na smetiště vzpomínek                         

hážu už naše sny                                    

 

Pryč jsou něžný dotyky

sladký lži tvejch úst

teď pod stolem putyky

začnu svůj lásky půst

 

 

                                                                         Ledová sfinga 

Vychladla ti ústa, v kámen ztvrdnul hlas

svět se náhle zlomil, potkalo to nás

pohled co dřív hladil, je jak dýky břit

z oprátky tvejch vlasů souká pavouk nit

 

Tělo v němž jsem ztrácel nejen hlavu svou

má teď nejmíň dvacet stupňů pod nulou

přístupná jsi stejně, jak severní pól

dali jsme si lásko do vlastní branky gól

 

Ó -  kde tě mám?

V mých vzpomínkách

kdys nepoznanou

 

Ó -  kde tě mám?

Skrýváme strach

strach před sebou

 

Práh našeho domu překročil tichý host

chodí i spát s námi, přítel lhostejnost

nebaví nás hádky, nebaví nás sex

bez chuti nám přijde

co dřív jsme pili ex

 

Je to jen náš problém

už jsem z toho cvok

bludnej kruh nás svázal

stačí jenom krok

kdo ho zkusí první, kdo tu sílu má

ať už ten strach zmizí, ať je to za náma

 

Ó - kde tě mám, v mých vzpomínkách

kdys nepoznanou

ó -kde tě mám

skrýváme strach, strach před sebou!

 
                                                          

                   

                                             

                                                                                    

                

                                                                                

 

                                                                            

                         

                                                                            

                                                                                 

                                                    

                                                                                                       

 

                                                                      

                                                                                              

                                                      

                                                                                                              

 

 

 

              Hold tvému tělu                                                                          Božský markýz *

Za noci temný zmítám se ve spánku

podivná touha mnou projíždí

jak božskej markýz

mám choutky perverzní

v hodině půlnoční

se v zvíře proměním

 

Šedá mříž kanálu, kde krysy páří se

má pro mne půvab nevšední

zvířecí rozkoš já

tak s chutí vyznávám

já, otrok svýho toužení

 

Nemám chuť milovat

mám chuť se ukájet

ať stříká krev a nářek zní

 

Božskej markýz, markýz De Sade

božskej markýz jsem já!

 

V chtíči se utápím

dávím se výkaly

zábrany nemám

a to je rajc

jak zvrhlej mnich

neřesti užívám

kostelní svící tě dodělám

 

Tvý tělo zničený

je pastva pro oči

když sliz a krev tě pokrývá

zvířecí rozkoš já

tak s chutí vyznávám

já, otrok svýho toužení !

 
 


Dlouhá noc končí, blíží se svítání                              

vybledlý Měsíc hvězdy spát zahání                          

tamtamy lásky utichly s úsvitem                                   

usnul i ďábel, ukrytý v těle tvém                              

                                         

V temnotě klínu, který tak dobře znám                     

je mně i tobě, je v něm dobře nám

tvý tělo stárne, kouzlo však neztrácí                               

dalas mi mnoho, léta se nevrací                                      

                                         

Stovky nocí chodíme k ránu spát                                  

přesto mám touhu znovu tě dobývat                              

máme se rádi, jak banálně to zní

život nám míjí a nás to nemrzí

 

                                                                                             

                                               

                                                                                      

 

                                                                                      

                                                                                       

 

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                      

 

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                      

                                                                     

                                                                

                                                                  

 

 

*Song následující po oslavě těla již přestává být reflexí reality čí osobních pocitů, není projevem mé skryté deviace či nesplněných tužeb, je pouze reakcí na románek v něm zmiňovaného autora,kde podobné praktiky tvoří hlavní složku příběhu, bez toho, že by byly inspirací pro můj nový intimní život.

 

 

Praha včera, dnes a zítra?

 

Staletá krása žije dál

zní ve věžích nářek věků

jak kráčel čas

kamenná ústa zamlklá

sály rytířů

válek hlas

 

Dým loučí v bílé zdi

dávný čas dýchá z ní

křídla má zlámaná

na oltáři anděl barokní

 

Strnulé hráze panelů

ji svírají

- spáry černého ptáka spíš

co po nás příštím zůstává

- víc sobě dál

branám vesmíru prý jsme blíž

 

Zkáza dní, tvář fádní

svítání spad a smog

prázdná šeď

prázdných vět

píše našim vnukům

nekrolog . . . .

 

Tato pro E.P. ne zcela typická píseň  vznikla na téma formy skladby psané ještě pro Nemesis.

 

 

       Demo vojna & domácí &  nedochované   1979 – 1981

 

                             S vámi je mi fajn

 

Ze zlýho okolí

hlava tě rozbolí

že chtěl bys utéct až na Mars

Bágl, kytaru

celtu prastarou

v kapse rum

táhne tě to ven do lesa

Tam, uprostřed žlutý trávy

blues si jen tak pro sebe dáš

z ohně ti smůla zavoní

a zase ti bude fajn

 

Muzika, kamarád

kytara, z písku hrad

co patří do světa dětí

Vás mám všechny rád

dám si na kabát růže květ

bát se nemusím  to povědět

S vámi je mi vždycky dobře

s vámi strávím bezvadnej den

bez vás

by svět pro mne šedej byl

s vámi je mi fajn

 
Já budu vzpomínat                                     

na život vždycky rád                                   

ač nebyl na mne právě milej                     

Těžká hodina                                                                       

v duši zplodila černej stín                                                     

náhle najednou                                                                  

svět zdál se zlej                                                   

Dík pomoci kamaráda                                                                   

jak by na zem čerstvej sníh pad                                      

ta chvíle zmizela zavátá                                                              

a zase mi bylo fajn                                                                     

 

Zklamání, porážky                                                                     

faleš a přetvářky                                                                             

každej z nás už prožil                                                                     

Sílu v sobě máš                                                                                 

když to překonáš a co víc                                                        

máš odvahu jít zase dál                                        

Když tě štěstí opustilo                                        

sám jsi zůstal na cestě stát                                                     

správnej směr přítel ti ukáže                              

a bude ti zase fajn                                                                                                                      

                                                                            

Láska kdys stoletá                                                                             

teď v prach je zakletá                              

a nejraděj bys brečel                                                          

Láhev dopitá padá rozbitá                                Okno v dešti

ze  stolu

Padá, padá

kapka deště

slze tolik podobná

 

Hledím na ni

prstem ji hladím

na sklo chladný

tvář si dám

 

Hledím na ni

a smutek v duši

mám

 
půlnoc je a ty ne a ne spát                            

Dáš si ještě láhev piva

lásku velkou dávno vzal ďas                                                

v hospodě sejde se kapela                           

do rána budete hrát                                       

 

                                                                      

                                                                                              

                                                                                                                                  

                                                                                               

 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

 

                                           Pražský chodec

 

U vchodu vinárny pro nóbl pány

ptáci snídají čísi zvratky

a hned o pár metrů dál

rozpláclá stará rezavá kočka

ač padala na všechny čtyři

je jen biftekem naservírovaným

na šedý linii obrubníku

 

Svítalo a bylo ticho

jen moje vlastní srdce

           bušilo jak zvon

nepravidelně, spíš připomínajíce

prázdnou lebku

kutálející se křaplavě

z točitých schodů vysoké věže

 

Konečně klíč našel svoji milenku

v zámku mých dveří

stačil jsem si všimnout

jak naproti přes chodbu

se ve špehýrce leskne           

sousedčino prokrvělé oko

Z okolních bytů skrz tenké zdi

doléhala kulometná palba

časovaných budíků

 

Slušní lidé vstávali . . . . .

 
Session skončilo takřka k ránu            

únava padla, nápady došly                     

ani nebylo co pít                                   

tramvaje jely jedna ta hodinu               

že bylo lepší domů pěšky                                      

labyrintem prázdnejch ulic jít                                

                                                                

Na dlažbě zvlhlé ranní rosou

uklouzl jsem                                           

po použitém prezervativu                      

ležícím pod okny                                   

nenasytného milovníka                          

možná za chvíli zase otevře okno         

                                                                 

Radši o číslo dál                                    

kde ve sklepích spících domů

krysy řádí v divém reji                           

zatímco Helliův posel                           

s dlouhou tyčí                                         

zháší stovky věčných                             

Prométheových plamínků                     

ve vrcholcích plynových lamp                               

lemujících ulici                                                       

tonoucí v oparu městské mlhy                                

                                                                                 

Právě před chvílí vytáhla

svoji bezmotorovou káru                                        

ze vrat špinavého domu

stará shrbená bába

aby do ní posbírala

co popelnice nadělí

dřív než přijedou popeláři

kteří tak kolem Vánoc

vám přijdou přát

„Šťastnej a veselej!“

a vůbec při tom nebudou

natahovat mastnou ruku 

 

V tomto textu je zachyceno bouřlivé období takřka nekonečných pijácko- hudebních akcí v mém nevelkém, leč útulném, mnoha hektolitry domácích vín zaplněném libeňském bytě v ulici Na dědince a dnes je již i vzpomínkou na zmizelou Prahu té doby. Kdo dnes ještě uvidí lampáře, kdo   ještě vůbec ví, kdo to byl? Náladu večírků do rána, ukončovaných policií, jistě stále pamatují pravidelní aktéři pánové Šícha a Pěkný z OPSO či R. Štefl, později i Vočko, přiotrávený krmí z lanýžů. I další text je parafrází titulu klasického díla.

 

    Chvála bláznovství                                        Chvíle smutku 

 

Jestlipak ty chvíle znáš

kdy na tě spleen pad

kdy se bráníš únavám

necítíš než chlad

V nitru duše napnutá

tenká struna je

smutek v srdci ukrytý

na ni zahraje

 

Zpíváš do noci teskný blues

září nad hlavou Velkej vůz

všechny tvoje plány

dávno odnes čas

život dal ti rány

věčný lásky plamen

kdesi zhas

 

Štěstí se ti vyhýbá

smůlu v patách máš

kvítí trháš v zahradách

nemáš komu ho dát

ptákům hnízda závidíš

když uléháš sám

krásu světa nevidíš

poznáváš jen klam

 

Zpíváš do noci teskný blues

táhneš za sebou těžký vůz

nechceš návrat zpátky

netoužíš jít vpřed

minuls chvíle sladký

smutnej je tvůj malej  svět

 
Blaze je bláznovi, hraje si v koutě                                 

a nic ho vůbec nebaví                                     

v hlavě kde prázdno je                                    

nic se nehroutí                                                

zklamání světa nebolí                                     

                                                                         

Krutě je krůtě, co hlavou svojí                      

nedělní oběd zaplatí                                       

Bědně je bedně, co nakopne ji

ten komu v cestě překáží                                

K pláči je hráči, který už dohrál                    

tu hru co začla zrozením                                

Tíseň je píseň, co nápěv nemá                       

a přesto často v každém zní                           

                                                                           

Chtěl bys bláznem být                                    

z písku stavět hrad

bez starosti žít                                                 

pravdu nehledat                                               

hlavu prázdnou mít                                          

za ruku se vést                                                 

osudu vstříc jít                                                

smíchu náruč nést                                           

                                                                         

Na špalek jak na polštář hlavu dát                  

být nakopnut a tomu se smát

do hrobu lehnout s radostí                              

zpívat na bláznů slavnosti                                

                                                                          

Chtěl jsi bláznem být                                      

příliv hrad ti vzal                                              

bez lásky jsi žil                                                

za pravdu lež bral

v prázdné hlavě tma                                                                                 

zavedli tě v past

blázna úděl máš

ve pláči smích zhas

 

Jakpak je bláznovi, krčí se v koutě

a nic ho vůbec nebaví

prázdnotou samoty

všechno se hroutí

se světem těžce zápolí                                         Zpět na hudbu